Hvorfor får orkaner pigenavne?

I 1941 udkom romanen “Storm”, som handlede om en orkan kaldet Maria. Bogen inspirerede til et officielt navngivningssystem for atlantiske orkaner baseret på kvindenavne.

Systement der bruges idag begyndte i 1979, og løber alfabetisk igennem drenge og pigenavne. Hvert år får den første orkan et navn der begynder med A, f.eks Arlene.

Hvert år skal navne være forskellige, indtil seks-års cyklussen starter igen. 2013 listen var sidst brugt i 2007.

Dert eneste tidspunkt hvor der sker et navneskifte er hvis orkanen er så dødelig eller dyr i form af ødelæggelser at fremtidig brug af navnet vil være upassende, uegnet eller uhensigtsmæssig p.g.a. af folks associationer med navnet. Hvis navnelisten skal revideres besluttes det på et World Meteorological Organisation komitemøde.

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alberto
Beryl
Chris
Debby
Ernesto
Florence
Gordon
Helene
Isaac
Joyce
Kirk
Leslie
Michael
Nadine
Oscar
Patty
Rafael
Sandy
Tony
Valerie
William
Andrea
Barry
Chantal
Dorian
Erin
Fernand
Gabrielle
Humberto
Ingrid
Jerry
Karen
Lorenzo
Melissa
Nestor
Olga
Pablo
Rebekah
Sebastien
Tanya
Van
Wendy
Arthur
Bertha
Cristobal
Dolly
Edouard
Fay
Gonzalo
Hanna
Isaias
Josephine
Kyle
Laura
Marco
Nana
Omar
Paulette
Rene
Sally
Teddy
Vicky
Wilfred
Ana
Bill
Claudette
Danny
Erika
Fred
Grace
Henri
Ida
Joaquin
Kate
Larry
Mindy
Nicholas
Odette
Peter
Rose
Sam
Teresa
Victor
Wanda
Alex
Bonnie
Colin
Danielle
Earl
Fiona
Gaston
Hermine
Ian
Julia
Karl
Lisa
Matthew
Nicole
Otto
Paula
Richard
Shary
Tobias
Virginie
Walter
Arlene
Bret
Cindy
Don
Emily
Franklin
Gert
Harvey
Irma
Jose
Katia
Lee
Maria
Nate
Ophelia
Philippe
Rina
Sean
Tammy
Vince
Whitney

Her er en liste af navne der ikke ikke længere bruges (efter årstal hvor navnet udgik).

Agnes 1972
Alicia 1983
Allen 1980
Allison 2001
Andrew 1992
Anita 1977
Audrey 1957
Betsy 1965
Beulah 1967
Bob 1991
Camille 1969
Carla 1961
Carmen 1974
Carol 1954
Celia 1970
Cesar 1996
Charley 2004
Cleo 1964
Connie 1955
David 1979
Dean 2007
Dennis 2005
Diana 1990
Diane 1955
Donna 1960
Dora 1964
Edna 1968
Elena 1985
Eloise 1975
Fabian 2003
Felix 2007
Fifi 1974
Flora 1963
Floyd 1999
Fran 1996
Frances 2004
Frederic 1979
Georges 1998
Gilbert 1988
Gloria 1985
Gustav 2008
Hattie 1961
Hazel 1954
Hilda 1964
Hortense 1996
Hugo 1989
Igor 2010
Ike 2008
Inez 1966
Ione 1955
Irene 2011
Iris 2001
Isabel 2003
Isidore 2002
Ivan 2004
Janet 1955
Jeanne 2004
Joan 1988
Juan 2003
Katrina 2005
Keith 2000
Klaus 1990
Lenny 1999
Lili 2002
Luis 1995
Marilyn 1995
Michelle 2001
Mitch 1998
Noel 2007
Opal 1995
Paloma 2008
Rita 2005
Roxanne 1995
Stan 2005
Tomas 2010
Wilma 2005

l

Skriv en kommentar