Antroponym

Et antroponym er et ord der er en persons navn, altså et personnavn. Fra græsk anthropos, ‘mand’, + onuma, ‘navn’

Skriv en kommentar